Inkoop van de gezinswoning bij echtscheiding

Inkoop van de gezinswoning bij echtscheiding

Inkoop van de gezinswoning bij echtscheiding

Eén van beide partners koopt de gezinswoning in.

Naast alle emotionele aspecten die te maken hebben met een echtscheiding stelt zich dikwijls ook de vraag wat er met de gezinswoning moet gebeuren.

Nogal vaak wordt de gezinswoning door één van beide partners ingekocht met de bedoeling een stabiele leefsituatie voor de kinderen te creëren: behoud van “thuis”, vriendjes en schoolomgeving.

Eénmaal deze beslissing is genomen start het proces: de woning wordt geschat; er wordt een eventuele opleg aan de ex-partner bepaald; lopende leningen moeten eventueel worden overgenomen; start van de zoektocht naar een nieuwe lening voor de woning.

De notaris deelt mee dat er bij dit alles één element is dat meezit: de registratierechten die van toepassing zijn bij de uitkoop na echtscheiding, de zogenaamde “miserietaks”, bedragen slechts 1%.

De partner die de gezinswoning wil inkopen moet het echter doorgaans redden met één inkomen. Dat bemoeilijkt het bekomen van een nieuwe lening.

Moeilijkheden om een lening te vinden

Er duiken heel wat mogelijke hinderpalen op die aanleiding kunnen geven tot een weigering van je lening:

  • De terugbetalingscapaciteit van diegene die de woning wil inkopen, is onvoldoende. Er loopt misschien nog een autofinanciering of een andere lening;
  • Diegene die de woning wil inkopen combineert ondertussen 2 jobs om rond te komen, maar geen van beide jobs geeft voor de banken een beslagbaar inkomen;
  • De “quotiteit” of verhouding tussen het te lenen bedrag en de waarde van de woning is voor de bank te hoog;
  • De bank vraagt een bepaalde eigen inspanning die niet kan geleverd worden;
  • Zolang de scheiding niet definitief is uitgesproken neemt de bank de lopende leenlasten samen met de nieuwe leenlasten om de terugbetalingscapaciteit te berekenen;
  • Zolang de scheiding niet definitief is moet de ex-partner meetekenen voor de nieuwe lening;
  • De laatste maanden voor de scheiding was er discussie wie nu de lening zou betalen. Geen van beide partners wilde betalen, en … beiden worden als slechte betaler gemeld bij de Nationale Bank;
  • Diegene die de lening wil aangaan is te oud voor een nieuwe lening op 20 of 25 jaar;

Er zijn dus allerlei situaties die tot gevolg kunnen hebben dat de huisbankier die je al jaren kent toch niet op je leningsaanvraag wenst in te gaan.

Toch zijn er in heel wat van deze situaties oplossingen mogelijk.

Een ervaren kredietmakelaar kan je daarbij helpen.

Vragen of interesse?

Vond u dit artikel interessant en heeft het u geholpen? Bedankt om het artikel met uw netwerk te delen!

Heeft u nog verdere vragen over een lening voor de inkoop van de gezinswoning? Neem vrijblijvend contact met ons op via herman.bruyland@konsilas.be. Wij helpen u graag verder.Wilt u een lening of financieel bedrijfsadvies op maat?