Ook probleemleningen kunnen opgelost geraken

Ook probleemleningen kunnen opgelost geraken

Van de hel via het vagevuur naar de hemel – ook probleemleningen raken opgelost

 

In vrije val: Peter en Carine vertellen

Ze zijn hardwerkende zelfstandigen, met elk een eigen zaak. Alles loopt gesmeerd. Ze bouwen een gezinswoning. Ze kunnen naast de notariskosten nog 20% zelf betalen. Het saldo lenen ze bij een grootbank aan een gunstig tarief.

Na 5 jaar slaat het noodlot toe: Peter veroorzaakt een auto-ongeluk. Hij is 6 maanden werkonbekwaam en moet ook nog opdraaien voor een fikse schadevergoeding. Net voor het ongeval leasde Peter een nieuwe bestelwagen. Ook Carine had een nieuwe bedrijfswagen gekocht, gefinancierd via de autodealer.

De kosten stapelen zich op en Peter en Carine slagen er niet meer in om hun woonkrediet, de leasing en de autofinanciering af te betalen. Ze worden gemeld als slechte betaler. Hun bank start de procedure van openbare verkoop van de woning op. Paniek!

 

Moeilijk lukt ook!

Konsilas slaagt erin de openbare verkoop van de woning te vermijden.

We vinden een kredietverstrekker die Peter en Carine een overbruggingskrediet geeft. Gezien de situatie waarin ze verkeren, is dit krediet aan een hoge rentevoet. De vader van Peter is bereid ook zijn woning mee in pand te geven.

 

Ze houden het hoofd boven water.

Peter is ondertussen opnieuw aan het werk, nu als loontrekkende. De zelfstandige activiteit van Carine doet het ondertussen ook vrij goed. Hun maandlast is zwaar. Maar ze slagen erin om aan hun verplichtingen en afbetalingen te voldoen.

12 maanden later is de melding als slechte betaler verdwenen.

 

Toch niet verder met deze hoge rentevoet?

Liefst niet! Maar de problemen uit het verleden spelen in hun nadeel. Hun vroegere bankier wenst geen lening meer toe te kennen. Konsilas slaagt erin om een oplossing te vinden, omdat de werksituatie van Peter en Carine opnieuw voldoende inkomsten oplevert. We vinden een bank bereid om een nieuw krediet toe te staan aan een aanvaardbare rentevoet. De notariskosten en de wederbeleggingsvergoeding ontlenen we mee.

 

Wat onthouden we uit het verhaal van Peter en Carine?

 

  1. Als je tegenslag hebt, wacht niet tot je gemeld bent als slechte betaler. Ga tijdig met je bank spreken. Banken staan dikwijls open voor tijdelijke opschorting van aflossing, of voor een herschikking van je woonkrediet. Dit kan toelaten om moeilijke periodes te overbruggen.
  1. Je bent toch gemeld als slechte betaler, en je bank stelde je krediet opeisbaar? In heel wat gevallen zijn er nog oplossingen om de verkoop van je woning te vermijden.
  1. Je bent niet langer gemeld en je hebt voldoende terugbetalingscapaciteit? Dan kom je opnieuw in aanmerking voor een woonkrediet binnen het reguliere circuit. Niet alle banken vegen de spons over het verleden. Ook hier kunnen wij door onze marktkennis oplossingen vinden.

 

Vragen of interesse?

Vond u dit artikel interessant en heeft het u geholpen? Bedankt om het artikel met uw netwerk te delen!

Heeft u nog verdere vragen over problemen bij woonkredieten? Neem vrijblijvend contact met ons op via herman.bruyland@konsilas.be. Wij helpen u graag verder.Wilt u een lening of financieel bedrijfsadvies op maat?